KERSTIVAL ST-KRUIS

Kerstival is een netwerk van sociale organisaties en scholen
die een kerstevenement in St-Kruis opzetten
waarbij ook voor ‘een goed doel’ wordt gespaard.

GOED DOEL 2019

Naast de gezellige kerstsfeer wordt er ook gespaard voor een GOED DOEL.

We sparen voor welzijnsschakel KANTEL die het opneemt voor de armsten te
St-Kruis en Male. Ze versterken mensen in hun zoektocht naar hun sociale grondrechten. Het is een inclusief verhaal waar zowel mensen met en zonder armoede ervaring elkaar ontmoeten, Ze ontmoeten elkaar in de wekelijkse KANTELKANTINE waar ze met etensresten een volwaardig vegatrische maaltijd maken en zo ook een ecologische doelstelling nastreven.
KANTELKLAS ondersteunt en begeleidt kinderen bij hun huiswerk. KANTELKLANKEN zorgt voor muzikale invulling.

Onze hoofdsponsors


Verantwoordelijke uitgever

Guy Rogissart
info@kerstival.be
+32(0)476 20 39 00

Volg ons

Verantwoordelijke Uitgever: Guy Rogissart | Alle rechten voorbehouden © Kerstival St-Kruis | Privacy Beleid | Fotografie & Design: STYLENT.BE