Skip to main content

Goed doel 2021Dit jaar is het goed doel ten voordele van ‘KANTELWONEN’

‘Welzijnsschakel KANTEL vzw (WZS Kantel vzw) heeft als doelstelling kwetsbare mensen te versterken.
Zo organiseert ze reeds activiteiten zoals de KANTELKANTINE waar met voedseloverschotten vegetarische 

maaltijden bereid worden, alsook de KANTELKLAS waar huiswerkbegeleiding voor lagere schoolkinderen 

aangeboden wordt. Maar er is nog meer…

Wonen is een grondrecht voor iedereen. WZS Kantel vzw wil hieraan meehelpen door een project cohousing voor kansarme gezinnen te realiseren in Brugge Sint-Kruis (Male). De gebouwen van het klooster op de site van ’t Couvent (Kanunnik Decoeneplein 2) komen vrij en WZS Kantel vzw wil er 5 woningen realiseren. We beogen een sociale mix voor jong en oud, arm en bemiddeld, personen met en zonder beperkingen, alleenstaanden en gezinnen met kinderen alsook mensen afkomstig van hier en van vreemde landen.

Verantwoordelijke uitgevers

Kenny Rathe & Sonja Ricquier
info@kerstival.be

Volg ons